Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS

Een mooie haag

Beukenboompjes bijzonder geschikt voor een mooie haag Van beukenboompjes (Fagus sylvatica) kan men een mooie haag maken maar ook van de haagbeuk is dit mogelijk. Een heel andere boomsoort (Carpinus betulus). Qua naam maar ook qua blad lijkt deze wel op de echte beuk. Het blad van de haagbeuk is wat doffer en meer gegroefd. […]