Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Bijwerkingen medicijnen

Bijwerkingen medicijnen melden.

Bijwerkingen medicijnen melden Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb wil het melden van bijwerkingen van medicijnen en vaccins bevorderen. Via posters in apotheken en huisartsenpraktijken en via radiospotjes, wordt opgeroepen bijwerkingen te melden. Deze meldingen zijn nodig om de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins te kunnen bewaken.  Geneesmiddelen en vaccins worden goed onderzocht voordat ze gebruikt worden. Toch komen in de […]