Dark Mode On / Off

Bijwerkingen medicijnen melden.

Bijwerkingen medicijnen

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb wil het melden van bijwerkingen van medicijnen en vaccins bevorderen. Via posters in apotheken en huisartsenpraktijken en via radiospotjes, wordt opgeroepen bijwerkingen te melden. Deze meldingen zijn nodig om de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins te kunnen bewaken.

Geneesmiddelen en vaccins worden goed onderzocht voordat ze gebruikt worden. Toch komen in de praktijk soms nieuwe bijwerkingen aan het licht. Door deze op één centraal punt te verzamelen, kan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in Nederland bewaken.

Het is van belang dat het breed bekend is dat bijwerkingen gemeld kunnen worden en dat zo een bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Het credo in de campagne is dan ook: samen letten we op de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Want alleen met meldingen van artsen, apothekers en gebruikers van geneesmiddelen kan geen betrouwbaar beeld worden verkregen van de veiligheid. Meer meldingen dragen bij aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen en vaccins.

Een bijwerking kan worden gemeld op www.lareb.nl

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt en beoordeelt meldingen van mogelijke bijwerkingen. Agnes Kant: “Uiteraard informeren wij artsen, apothekers en patiënten over de gesignaleerde bijwerkingen.  Deze bevindingen kunnen dan meegenomen worden bij de afweging van het gebruik van een medicijn. Ook kunnen op die manier gezondheidsklachten eerder worden herkend als een bijwerking.  Indien nodig wordt de bijsluiter aangepast of in een ernstig geval kan een geneesmiddel zelfs van de markt worden gehaald.”

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.