Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

Ik krijg een huisbezoek, wat nu…..

Ik krijg een huisbezoek, wat nu….. Alleen- of samenwonend met aow-uitkering | SVB mag huisbezoek uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag middels huisbezoeken controleren of een alleenstaande AOW’er niet samenwoont. Dit huisbezoek is alleen toegestaan als de AOW’er in kwestie toestemming heeft gegeven voor het betreden van de woning. De toestemming moet vrijwillig zijn gegeven […]