Dark Mode On / Off

Ik krijg een huisbezoek, wat nu…..

Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

Alleen- of samenwonend met aow-uitkering | SVB mag huisbezoek uitvoeren.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag middels huisbezoeken controleren of een alleenstaande AOW’er niet samenwoont.

Dit huisbezoek is alleen toegestaan als de AOW’er in kwestie toestemming heeft gegeven voor het betreden van de woning.

De toestemming moet vrijwillig zijn gegeven en de reden en het doel van het bezoek moeten duidelijk zijn uitgelegd.

Als de toestemming wordt geweigerd heeft dat geen directe gevolgen voor de AOW-uitkering.

Maak gebruik van dit recht als je denkt dat het huisbezoek onterecht is!!

Aanbevolen artikelen