Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Hoe en wat over bijverdienen

AOW’er in de bijstand mag bijverdienen

AOW en bijstand | Bijverdienen mag zonder te worden gekort. AOW’ers in de bijstand mogen bijverdienen zonder gekort te worden op hun aanvullende uitkering. Ongeveer 125.000 mensen boven de AOW-gerechtigde leeftijd hebben een onvolledige AOW-uitkering. Van dit aantal hebben nog ongeveer 33.000 mensen zo weinig aanvullend pensioen dat ze een beroep moeten doen op de […]

Koopkracht AOW-ers in buitenland

AOW ers in buitenland behouden tegemoetkoming

Koopkracht AOW-ers in buitenland behouden. Ongeveer 270.000 gepensioneerden die woonachtig zijn in het buitenland, behouden vooralsnog de koopkracht tegemoetkoming voor hun AOW. Dit komt neer op zo’n € 30 per maand. De minister van Sociale Zaken wilde het extraatje dat de aow-ers ontvangen door een nieuwe regeling vervangen. De in het buitenland woonachtige Nederlands gepensioneerden […]

vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere ziektekosten.

Met pensioen gaan en de uitgaven na je 65e

Verschillen in uitgaven, voor en na pensioen Als u met pensioen gaat, verandert er meestal nogal wat in uw tijdsbesteding. Dat heeft ook zijn weerslag op uw uitgavenpatroon. Wie de uitgaven van een 65-plus huishouden vergelijkt met een vergelijkbaar 65-min huishouden (qua huishoud samenstelling en besteedbaar inkomen), kan een aantal verschillen zien. Waar geven 65-plussers […]

Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

Ik krijg een huisbezoek, wat nu…..

Ik krijg een huisbezoek, wat nu….. Alleen- of samenwonend met aow-uitkering | SVB mag huisbezoek uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag middels huisbezoeken controleren of een alleenstaande AOW’er niet samenwoont. Dit huisbezoek is alleen toegestaan als de AOW’er in kwestie toestemming heeft gegeven voor het betreden van de woning. De toestemming moet vrijwillig zijn gegeven […]