Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Een traplift maakt voor veel mensen het verschil

Voordelen van een traplift via de WMO

1 januari 2019 is de Wmo veranderd, maar wat betekent dat voor u? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoedt allerlei hulpmiddelen waarmee senioren langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Een traplift is één van deze hulpmiddelen. Als u hier aanspraak op wilt maken, neemt u eerst contact op […]