Dark Mode On / Off
Showing: 2 RESULTS
Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Vaccinatie – Op tijd informatie inwinnen erg belangrijk. Daar reizigers naar landen als Egypte, Turkije, Kroatië en ondermeer Marokko zich nog lang niet altijd laten vaccineren voor aanvang van een reis, kan er op duiden dat men niet goed genoeg op de hoogte is van mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Uit een onderzoek […]

Diarree is aanslag op vakantieplezier

Diarree is aanslag op vakantieplezier

Buikklachten | Voorkom besmetting Wie heeft er niet mee te maken gehad? Tijdens een mooie zonnige vakantie wordt je plots overvallen door buikkrampen en diarree.  In het gunstigste geval is dit na één of twee dagen weer over maar het kan ook zeker leiden tot meer narigheid. De oorzaak is vrijwel altijd te danken aan […]