Dark Mode On / Off

Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Daar reizigers naar landen als Egypte, Turkije, Kroatië en ondermeer Marokko zich nog lang niet altijd laten vaccineren voor aanvang van een reis, kan er op duiden dat men niet goed genoeg op de hoogte is van mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat maar 39 procent van reizigers naar Kroatië zich tevoren laten inenten. Door zich wel te laten vaccineren tegen difterie, tetanus, polio en hepatitis A en B zou het risico op ziekten aanmerkelijk afnemen.

Ook voor Egypte gelden dezelfde aanbevelingen, daarnaast wordt ook aanbevolen om maatregelen te treffen tegen biharzia.

Toeristen die afreizen naar Marokko en Turkije halen iets vaker een vaccinatie n.l. 62 en 73 procent en iets meer dan 50 procent van de reizigers naar Turkije neemt voldoende voorzorgsmaatregelen. Volgens de directeur van de Travel Clinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam zijn reizigers zich onvoldoende bewust van het risico wat men neemt, door zich niet vooraf te laten vaccineren.

In het Havenziekenhuis worden regelmatig patiënten met klachten opgevangen, die terugkeerden van een reis naar één van deze vakantielanden.

Bron: Robert Crommentuyn/Medisch Contact

Aanbevolen artikelen