Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Niet vaccineren is vakantie met verhoogd risico

Vaccinatie – Op tijd informatie inwinnen erg belangrijk. Daar reizigers naar landen als Egypte, Turkije, Kroatië en ondermeer Marokko zich nog lang niet altijd laten vaccineren voor aanvang van een reis, kan er op duiden dat men niet goed genoeg op de hoogte is van mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt. Uit een onderzoek […]

Vakantie | Voorzorgsmaatregelen van belang

Voorzorgsmaatregelen top 10 vakantielanden Europa

Voorzorgsmaatregelen top 10 vakantielanden Europa Vakantie | Voorzorgsmaatregelen van belang, ook dicht bij huis. Mondial Assistance adviseert reizigers Reizigers denken vaak alleen bij verre reizen aan gezondheidsrisico’s maar ook dichtbij, binnen Europa, zijn voorzorgsmaatregelen van belang. Reisverzekeraar en alarmcentrale Mondial Assistance adviseert ook reizigers met Europese bestemmingen zich te verdiepen in mogelijke ziekten en voorzorgsmaatregelen […]