Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

220.000 extra vrijwilligers nodig in de zorg

Dringend behoefte aan meer dan 200.000 extra vrijwilligers in de zorg Door de aankomende bezuinigingen die vanaf 2013 zijn doorgevoerd in de zorg, is er dringend behoefte aan meer dan 200.000 extra vrijwilligers. In het regeerakkoord is afgesproken dat er 2,8 miljard euro minder te besteden zal zijn aan persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke verzorging. […]