Dark Mode On / Off

220.000 extra vrijwilligers nodig in de zorg

Dringend behoefte aan meer dan 200.000 extra vrijwilligers in de zorg

Door de aankomende bezuinigingen die vanaf 2013 zijn doorgevoerd in de zorg, is er dringend behoefte aan meer dan 200.000 extra vrijwilligers. In het regeerakkoord is afgesproken dat er 2,8 miljard euro minder te besteden zal zijn aan persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke verzorging. Een groot deel van de werkzaamheden die nu nog worden verricht door betaalde zorgprofessionals moeten straks worden overgenomen door mantelzorgers en vrijwilligers.

Dit is bekendgemaakt door de online marktplaats www.Zorgvoorelkaar.com. Op deze website komen vraag en aanbod m.b.t. zorg en hulp bij elkaar. Wie hulp nodig heeft kan hier een oproep plaatsen en wie bereid is om hulp te verlenen kan op de website zijn diensten aanbieden.

Zorgvoorelkaar.com hoopt dat nieuwe vormen van hulp bieden een uitkomst zal zijn om aan de grote zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld via internet met elkaar kontakt gaan zoeken en op buurtniveau zorg en hulp aan buurtbewoners verlenen. De bezuinigingen die iedereen zullen gaan treffen komen in de zorg wel heel erg hard aan. De meer dan 200.000 extra vrijwilligers in de zorg, zijn dan ook hard nodig.