Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Goede autoverlichting voorkomt ellende

Goede autoverlichting is erg belangrijk Automobilisten met een defecte verlichting lopen een grote kans te worden aangehouden.  Voor de verkeersveiligheid is een goede autoverlichting onontbeerlijk. De ANWB heeft een onderzoek verricht onder 6000 mensen over autoverlichtin. Vrijwel iedereen gaf aan zich te ergeren aan auto’s die niet goed verlicht op de openbare weg reden. Ook […]

Groot licht, stadslicht, dimlicht, wat moet het zijn?

Autoverlichting | De juiste lampen aan op het juiste moment. Wat is het verschil tussen deze soorten verlichting? Het blijkt nog weleens lastig te zijn wat het nu precies is.Tot in de zestiger jaren had een auto drie soorten verlichting. In de bebouwde kom gebruikte je het stadslicht, kleine lampjes aan de zijkant van de […]