Bewegen vermindert risico op darmkanker

Onderzoek van het AMC te Amsterdam wijst uit dat bewegen, liefst iedere dag, goed is voor de gezondheid. Het risico op darmkanker zou hierdoor ook flink verminderen. Onderzoek wees uit dat mensen die veel aan sport doen, bijna de helft minder kans hebben op darmkanker. Mensen die het toch krijgen terwijl ze wel veel aan sport deden, hebben een grotere kans om de ziekte te overleven.

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 10.000 mensen darmkanker. Hieraan overlijdt de helft aan de ziekte.

Een eerste begin om mensen meer te laten bewegen is al gemaakt.

Vorig jaar startte de Maag Lever Darm Stichting een voorlichtingscampagne die de kennis over darmkanker moet vergroten.