Dark Mode On / Off

Buxus aangetast door schimmel

Veel buxushagen aangetast door schimmelsoort

Naar aanleiding van veel klachten en vragen over problemen met de buxus, die binnen kwamen bij de website www.tuinen.nl werd hierover een enquete gehouden. Tuindeskundigen oordeelden naderhand dat de meeste klachten over de buxus, gingen over de schimmel Cylindrociadium.

Deze schimmelsoort is er de oorzaak van dat veel mooie buxussen en buxushagen er niet uitzien zoals dit behoort te zijn. De deskundigen vermelden nog dat in de tuinen van Paleis het Loo maar liefst 27 kilometer buxushaag te lijden heeft onder deze schimmel.

Het advies welke men geeft is om de buxus goed te gaan bemesten met een speciale mest die zeer kalkrijk is. Ook moet ervoor gezorgd worden dat regenwater rondom de buxus goed wordt afgevoerd.  (bron: consumentenbond)

Aanbevolen artikelen