Dark Mode On / Off

Een paard op het fietspad

Een paard op het fietspad

Regelmatig komen fietsers en wandelaars ruiters op hun pad tegen. Paardrijden is vooral erg populair op fietspaden of onverharde paden in de natuur. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sport Federatie (KNHS) wil toch graag dat zowel de ruiters en menners alsook de overige weggebruikers weten wat ze moeten doen wanneer men elkaar moet passeren.

De KNHS is daarom gestart met de campagne ‘Ga je mee naar buiten’. De Federatie acht het van belang dat iedereen zich aan bepaalde spelregels houdt om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen.

Omdat paarden vluchtdieren zijn, schrikken ze nogal snel van onverwachte geluiden en bewegingen. Doordat het paard dan plotsklaps opzij springt, is een ongeval dan ook snel gebeurt. De KNHS heeft een aantal tips op een rij gezet voor zowel fietsers in het buitengebied en voor de ruiters en menners.

Tips voor fietsers

  • In de natuurlijke gebieden kom je veel ruiter- en menpaden tegen, houd deze vrij
  • Wil je een ruiter te paard inhalen of wordt je ingehaald neem dan voldoende afstand van elkaar
  • Paarden schrikken snel van een onverwachte beweging en lawaai. Probeer dit dan ook te voorkomen
  • Voorkom dat kleding of andere voorwerpen onnodig lawaai veroorzaken

Tips voor ruiters

  • Waar het mogelijk is dient men zich te houden aan de ruiter- en menpaden
  • Passeer fietsers en wandelaars altijd stapvoets
  • Maak je gebruik van de openbare weg dan dien je de verkeersregels na te leven en mest dient te worden opgeruimd
  • Gebruik van het fietspad is toegestaan in buitengebieden waar geen onverharde wegen zijn. Ook hier moet de mest worden opgeruimd

‘Ga je mee naar buiten’ de campagne van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport Federatie (KNHS) heeft tot doel dat iedereen een beetje begrip voor elkaar toont. Dit maakt dat iedereen met plezier kan genieten in de buitenlucht. Op de website www.knhs.nl/gajemeenaarbuiten zijn nog meer regels, tips en informatie te vinden.

Bron: Fietsen.123

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen