Dark Mode On / Off

Gevaarlijke paaltjes op fietspaden

paaltjes op fietspaden

Fietsersbond waarschuwt voor gevaarlijke paaltjes

Op veel fietspaden kom je paaltjes tegen die er geplaatst zijn om auto’s te weren. Toch zijn deze paaltjes voor fietsers in veel gevallen uiterst gevaarlijk. Hoe snel raak je niet een paaltje of komt net de trapper er tegenaan en ga je onderuit. Ieder jaar melden zich 2500 fietsers op de eerste hulp die een val hebben gemaakt door een dergelijk geplaatst paaltje. Maar liefst 325 van hen belanden ook daadwerkelijk in het ziekenhuis.

De Fietsersbond  heeft een onderzoek gehouden naar alle voorkomende obstakels op fietspaden en bijna alle paaltjes en andere auto-werende obstakels voldoen niet aan de vormgevingsnormen. Vaak staan er ook paaltjes en obstakels op plekken waar dit overbodig is. Geplaatste obstakels en paaltjes moeten aan voorwaarden voldoen zoals goede verlichting, in een opvallende kleur gemarkeerd zijn en ondermeer op 1.50 meter afstand van elkaar.

De Fietsersbond roept iedereen op om hen te melden waar volgens jou obstakels en paaltjes staan die niet aan de voorgeschreven eisen voldoen of op een plek staan die volledig overbodig is. Meld je bevindingen op de website: www.fietsersbond.nl/meldpunt

Bron: Fietsersbond

Aanbevolen artikelen