Dark Mode On / Off

Hoe belangrijk zijn senioren voor de woningrenovatie markt?

klussen in en aan de woning

Ongeveer de helft van alle 70-plussers wil in de eerstvolgende twee jaar een of meer klussen gaan uitvoeren, of laten uitvoeren, aan hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek voor het jaarrapport van WoonKennis, de informatiebron voor de bouw en doe het zelf markt. Bouwbedrijven, schilders maar ook de doe het zelf productenmarkt zouden er dus goed aan doen ook deze mogelijke klanten serieus te nemen. Vooral de klusjes als behangen en schilderen willen de ouderen nog graag op zich nemen. Ze zullen vaker moeten kiezen om dat werk te laten doen dan jongere woningbezitters. Dat het geen lege markt is blijkt uit het bedrag dat deze klanten denken te gaan besteden aan woningverbetering en onderhoud, bijna € 3500.

• Het schilderwerk heeft in deze twee jaar de voorrang bij onze wat oudere klanten, zowel binnen als buiten.
• Ouderen die wat meer inkomen hebben zullen al gauw ook meer uitgeven aan kleine klusjes in de keuken of voor onderhoud van de CV    bijvoorbeeld.
• De mensen met wat kleinere pensioentjes besteden hun geld liever aan verbeteringen van de woning.

Het ligt in de verwachting dat het aantal ouderen in Nederland nog verder zal toenemen. Maar die vergrijzing wil nog niet zeggen dat al deze mensen achter de geraniums gaan zitten. Als doelgroep voor de bouw en voor de doe het zelf markt zijn de senioren belangrijk. Ze zijn nog actief en staan vaak nog gewoon midden in het leven. Het opleidingsniveau is hoger geworden in ons land, en daardoor zijn ook de ouderen beter opgeleid en bovendien willen ze zo lang mogelijk op zichzelf blijven. Als er al een verhuizing wordt gepland gaat de wat oudere op zoek naar een kleinere woning of een speciale seniorenwoning. Maar ze gaan liever niet naar een zorginstelling. Dat betekend dat er nog steeds geklust wordt in de woningen van de bejaarde klanten. Daarom moeten ook schilders bijvoorbeeld, inzicht zien te krijgen op de wensen van deze klanten. Maar ook na een verhuizing naar een aanleunwoning of een zorginstelling wil de oudere bewoner zich daar thuis blijven voelen. En ze hebben vaak het budget om te besteden aan onderhoud en aanpassingen.

De ouderen als doelgroep

Wanneer we het gedrag van de oudere als klusser verder willen onderzoeken zullen we eerst moeten bepalen wie eigenlijk wel, en wie niet, tot onze doelgroep behoord. Het gaat om mensen van boven de 70 jaar oud.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bijna de helft geen werk in de plannen heeft voor de komende twee jaar, meer als de helft dus wel. De huurders hebben vaker geen plannen, de huizenbezitter daarentegen wel. Het gaat dan om een markt van ongeveer 1 300 000 huishoudens in Nederland en dat worden er in de komende jaren alleen maar meer. In de komende twee jaar zullen er dus zo’n 650.000 70 plus huishoudens plannen maken om te gaan klussen aan de woning.

Schilderwerk populair

Zelfs wanneer we de informatie uit het onderzoek beperken zijn de aantallen nog steeds indrukwekkend, een op de vijf senioren heeft plannen om binnen een jaar de woning te laten schilderen, of eventueel om het zelf te doen. Ook behangen, de klassieke doe het zelf klus en buiten schilderwerk komen ook vaak op het lijstje te staan.

Meer klussen bij vermogende senioren

Natuurlijk zal duidelijk zijn dat ook bij deze groep huizenbezitters het inkomen een woordje meespreekt. Senioren die een hoger inkomen genieten zullen zich vaker woningverbeteringen voornemen dan de mensen met een lager inkomen. Ook per klus wordt vaker meer uitgegeven. De verwarming en aanpassingen aan de CV-ketel, een keuken of onderdelen daarvan maar ook van de kozijnen, deze klussen zullen bij ouderen met een beter inkomen wel interesse hebben.

Uitgaven

Gemiddeld gaan onze wat oudere medeburgers in de komend twee jaar € 1908 uitgeven aan het verbeteren van hun woning en € 1562 aan onderhoud. Dit zijn aanzienlijk bedragen en dat creëert ruimte voor groei in de branche.

Bronnen:
1. TPC-logistics.nl
2. Groenschilders.nl
3. Moinatbouw.nl

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.