Dark Mode On / Off

Hoe kun je veilig internetbankieren?

veilig internet bankieren

We moeten alert blijven dat het online bankieren op een veilige manier plaats vindt.

Hoe kun je veilig internetbankieren? Vrijwel alle betalingen die we moeten verrichten gaan via het internet. Het online bankieren is daarmee volledig ingeburgerd in de maatschappij. Toch moeten we alert blijven dat het online bankieren ook op een veilige manier plaats vindt. De Nederlandse Vereniging van Banken adviseert de burgers daarom om zich te houden aan een aantal regels. Het aan de opgestelde regels houden, verhoogt de veiligheid van het internetbankieren. De belangrijkste regels die de NVVB heeft opgesteld zijn als volgt:
  • De verstrekte beveiligingscode ten alle tijde geheim houden
  • Je bankpas is strikt persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt
  • Voor veilig internetbankieren is een goede beveiliging van de apparatuur noodzakelijk
  • Controleer altijd je bankrekening
  • Doen zich problemen voor meld dit dan direct aan jouw bank
Meer uniforme veiligheidsregels vind je hier en op de website www.veiligbankieren.nl
Vrijwel alle Nederlandse banken hebben voor hun klanten ook zelf nog een aantal adviezen met betrekking tot veilig bankieren

Rabobank

Op de website van de Rabobank is meer informatie te vinden over veilig bankieren. Een tip van de bank is om goed op te letten dat niemand stiekem mee kijkt wanneer je een wachtwoord of toegangscode invoert tijdens het bankieren. Dit noemt men shoulder surfing. (over de schouder meekijken). Wanneer je mobiel is gestolen kan dit ook gevolgen hebben voor je persoonlijke gegevens. De bank geeft tips over wat je te doen staat.

ABN-AMRO

De ABN-AMRO laat haar klanten met een hulpmiddel zien of men inderdaad op een veilige manier aan het internetbankieren is. De bank heeft hiervoor een veiligheidscheck ontwikkeld die wellicht ook voor andere consumenten erg handig is.

ING

De ING biedt klanten op haar website de mogelijkheid om een antivirussoftware programma te downloaden. Naast veel informatie en tips over veilig internetbankieren wordt ook ingegaan op alle vormen van fraude en wat hier tegen te doen is.

SNS

De SNS onderstreept de regels van de Nederlandse Vereniging van Banken en geeft op haar website ook meer informatie over veilig internetbankieren

ASN

Klanten van de ASN Bank worden met name gewezen op het gevaar van actuele virussen en wanneer men problemen ondervindt met inloggen. Om veilig te kunnen bankieren moet de apparatuur aan bepaalde systeemeisen voldoen. De bank geeft hierover meer informatie.

Triodos

De Triodos Bank geeft ook het advies de regels opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken goed op te volgen.

Phisingmails

Valse emails ofwel phisingmail worden we regelmatig mee lastig gevallen. Klanten kunnen dit per mail direct doorgeven aan hun eigen bank via onderstaande adressen.
Rabobank | valse-email@rabobank.nl
ABN AMRO | valse-email@nl.abnamro.com
ING | valse-email@ing.nl
SNS | valse-email@sns.nl
ASN | valse-email@asnbank.nl

Triodos | Telefoon: 030-6942772

Bron: Tros Radar

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.