Dark Mode On / Off

Koninklijk lintje retour of mee graf in

Koninklijke onderscheiding | Retour Kanselarij of mee de kist in.

Een koninklijke onderscheiding wordt altijd in bruikleen, aan een persoon verstrekt. Het is niet zo dat een lintje na het overlijden van de ontvanger, overgaat naar de erfgenamen. Na het overlijden moet de koninklijke onderscheiding, portvrij, worden geretourneerd aan de Kanselarij der Nederlandse Orden. In vrijwel alle gevallen gebeurt dit ook. Nabestaanden mogen het nog wel enige tijd in bezit houden tegen een waarborgsom.

Toch schrok minister Spies van Binnenlandse Zaken wel even toen ze van het CDA een uitdraai kreeg, waarop te zien was dat een groot aantal lintjes werd aangeboden op de verkoopsite Marktplaats. Ze gaat bekijken hoe ze hier tegen kan gaan optreden.

Tevens wil de bewindsvrouw de mogelijkheid bestuderen of een gekregen koninklijke onderscheiding met de overledene mee de kist in mag. Zelf is zij hier wel een voorstander van.