Dark Mode On / Off

Middelburg – De Rode route

Middelburg - De Rode route

De Rode route | Wandelroute door natuurgebied Oranjezon nabij Middelburg

De Rode route is de naam van een wandelroute van ongeveer 5 kilometer lang door het natuurgebied Oranjezon van ruim 400 hectare, gelegen in Zeeland. Met rode paaltjes is de route gemarkeerd. Oranjezon is het voormalige waterwingebied van de gemeente Middelburg.

Oranjezon is een gevarieerd natuurgebied met (stuif)duinen, naald- en loofbossen, oude waterwinkanalen en bronnen. Op een gedeelte van de verruigde duingraslanden grazen nu runderen en enkele verruigde duinvalleien worden omgevormd tot natte duinvalleien met de daarbij horende bijzondere flora en fauna.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.