Dark Mode On / Off

Overlijdensuitkering onbelast bij premiesplitsing

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering | Geen schenkbelasting door toepassing premiesplitsing.

Als je samenwoont en je hebt met je partner een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan kan de eventuele uitkering van de verzekering belast zijn met schenkbelasting.

Je kunt echter zorgen dat de uitkering vrijgesteld is van schenkbelasting door de zogeheten premiesplitsing toe te passen. De verzekerde partners betalen dan zelf de premie voor de uitkering die ze krijgen als de ander overlijdt. Zo valt de uitkering niet onder de erfenis.

Voor partners die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn gaat premiesplitsing niet op. Er is namelijk sprake van een gemeenschappelijk vermogen, waaruit de premies worden betaald. Hierdoor is premiesplitsing niet mogelijk.

Indien de premiesplitsing wordt toegepast moet dit trouwens wel expliciet uit de polis blijken!!

Aanbevolen artikelen