Dark Mode On / Off

Rookmelder op verkeerde plaats

Plaats de rookmelders wel op de juiste plaats in de woning.

In veel huishoudens zijn inmiddels al wel rookmelders geplaatst. Toch blijkt dat in veel huurwoningen de rookmelder nog ontbreekt. Ook voor huurders is het van groot belang om op enkele plaatsen in de woning een rookmelder te plaatsen.

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat in veel woningen de rookmelder op een verkeerde plaats wordt opgehangen. In de meeste gevallen wordt volstaan met plaatsing in de keuken, ervan uitgaande dat daar de grootste kans op rook cq brand aanwezig is. Toch is dit, volgens een brandpreventieadviseur, een verkeerde inschatting. Wanneer een rookmelder op een onjuiste plaats is opgehangen, is de kans groot dat het apparaat niet goed werkt en dat deze op de verkeerde momenten een ‘vals’ alarm geeft.

Daar bewoners zich hieraan beginnen te ergeren, worden veelal de batterijen er dan maar uitgehaald. De melder heeft dan geen enkel nut meer.

Plaatsen waar de rookmelder niet behoort te hangen zijn: ruimten waar veel damp, stoom of stof aanwezig is. Dat zijn vaak de keuken, garage, de badkamer en de ruimte waar de cv-ketel hangt.

Plaatsen waar een rookmelder wel zijn nut heeft zijn: de hal, het trappenhuis, elke verdieping in de woning en de slaapkamers. De rookmelder moet zo worden opgehangen dat je er nog eenvoudig bij kunt komen voor onderhoud en het af en toe testen van de melder.

Op de website www.speelnietmetvuur.be staat op duidelijke wijze aangegeven waar en hoe een rookmelder het beste kan worden geplaatst.

Bron: She.be

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen