Dark Mode On / Off

Rookmelder op verkeerde plaats

Plaats de rookmelders wel op de juiste plaats in de woning.

In veel huishoudens zijn inmiddels al wel rookmelders geplaatst. Toch blijkt dat in veel huurwoningen de rookmelder nog ontbreekt. Ook voor huurders is het van groot belang om op enkele plaatsen in de woning een rookmelder te plaatsen.

Uit Belgisch onderzoek blijkt dat in veel woningen de rookmelder op een verkeerde plaats wordt opgehangen. In de meeste gevallen wordt volstaan met plaatsing in de keuken, ervan uitgaande dat daar de grootste kans op rook cq brand aanwezig is. Toch is dit, volgens een brandpreventieadviseur, een verkeerde inschatting. Wanneer een rookmelder op een onjuiste plaats is opgehangen, is de kans groot dat het apparaat niet goed werkt en dat deze op de verkeerde momenten een ‘vals’ alarm geeft.

Daar bewoners zich hieraan beginnen te ergeren, worden veelal de batterijen er dan maar uitgehaald. De melder heeft dan geen enkel nut meer.

Plaatsen waar de rookmelder niet behoort te hangen zijn: ruimten waar veel damp, stoom of stof aanwezig is. Dat zijn vaak de keuken, garage, de badkamer en de ruimte waar de cv-ketel hangt.

Plaatsen waar een rookmelder wel zijn nut heeft zijn: de hal, het trappenhuis, elke verdieping in de woning en de slaapkamers. De rookmelder moet zo worden opgehangen dat je er nog eenvoudig bij kunt komen voor onderhoud en het af en toe testen van de melder.

Op de website www.speelnietmetvuur.be staat op duidelijke wijze aangegeven waar en hoe een rookmelder het beste kan worden geplaatst.

Bron: She.be

Aanbevolen artikelen