Dark Mode On / Off

Spaargeld overhevelen

Spaargeld overhevelen

Spaargeld | Sparen tot maximaal gegarandeerd bedrag

De rente’s die worden gegeven op spaargeld lopen nogal uiteen. Het loont zeker de moeite om ook eens de rentevergoedingen van de buitenlandse banken in ons land te raadplegen. Vaak weerhouden namen als Credit Europe, AK Bank en Yapi Kredi ons af, maar dat is beslist niet nodig.

Iedere bank in Nederland, ook de buitenlandse banken, staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Alle banken vallen onder het depositogarantiestelsel. Dat houdt in dat tot een inleg van € 100.000 het spaargeld volledig gegarandeerd is, ook wanneer de bank failliet zou gaan. Open je een en/of rekening dan is zelfs het dubbele gegarandeerd.

Het blijft wellicht wel verstandig om bij de kleinere bank niet meer in te leggen dan dit garantiebedrag.

Aanbevolen artikelen