Dark Mode On / Off

Vragen over banken

Betaling naar buitenland

Informeer bij uw bank of het aangeboden product valt onder het depositogarantiestelsel.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel en tot welk bedrag keert deze regeling uit?

Of het geld dat u aan uw bank heeft toevertrouwd door het depositogarantiestelsel wordt gedekt, is afhankelijk van drie factoren:

  • Valt uw bank onder het (Nederlandse) depositogarantiestelsel?
  • Valt uw product onder dit depositogarantiestelsel?
  • Valt uzelf, als rekeninghouder, onder dit depositogarantiestelsel?

U kunt bij uw bank informeren of het product, dat u bij die bank heeft afgesloten of wilt afsluiten onder een depositogarantiestelsel valt. Alle banken, ongeacht hun land van herkomst, namelijk zijn wettelijk verplicht u hierover te informeren.

Meer info:  De Nederlandse Bank