Dark Mode On / Off

Strooizout, niet ongevaarlijk

Strooizout | Brandwonden zijn niet onmogelijk

Strooizout wordt gebruikt om bij sneeuw en ijzel wegen, fietspaden en troittoirs ijsvrij te maken.

Strooizout is bijna altijd natriumchloride (NaCI ofwel keukenzout) of calciumchloride waaraan een antiklonter middel is toegevoegd. Tijdens het strooien wordt het op de strooiwagen bevochtigd met een zoutoplossing.

De strooiwagen kan hierdoor sneller rijden en nat zout wordt beter verdeeld over de weg. Ook kleeft nat zout beter aan de weg, minder zout waait weg en daardoor is er minder van nodig is.

Natriumchloride en calciumchloride kunnen irritatie teweeg brengen. Trek als je er zelf mee gaat strooien altijd handschoenen aan of strooi met een schepje.

Als een kind valt op een plek waar is gestrooid, dan kan er, zeker als het een schaafwondje is, irritatie ontstaan. Spoel de huid dan ook goed af.

Er zijn gevallen bekend van brandwonden die zijn ontstaan na langdurig contact van smeltwater met de huid.

Als een kind grotere hoeveelheden strooizout heeft binnengekregen neem dan contact op met het Antigifcentrum op het gratis nummer 070-245.245.

Schrijf voor je belt de volgende gegevens op: het gewicht van het kind, de naam van het product en de ingenomen hoeveelheid.

Bron: hetvolk.be

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen