Dark Mode On / Off

Vandaag…….. Vrijdag de dertiende

Is vrijdag de 13e wel een dag als alle andere?

Toch een dag als alle andere !?
De meesten geven het niet toe maar zijn wel bijgelovig.Steeds meer mensen laten blijken rekening te houden met geheimzinnige krachten. Het gaat verder dan het niet onder een ladder door willen lopen of geloven dat het zien van een zwarte kat ongeluk brengt. Er worden steeds vaker kleine amuletten, kruisjes en blauwe boze ogen gedragen om ons te beschermen. In auto’s zie je vaak een figuurtje van Sint-Christoffel, een patroonheilige die beschermt tegen van alles en nog wat.

|Vooral voetballers maar ook andere sporters gebruiken vaak een zichtbaar ritueel waaronder bijv. het slaan van een kruis of het dragen van een kruisje aan een ketting om de nek. Hoe onzekerder men is over een uitslag, gebeurtenis etc., des te groter de rol van bijgeloof.

Triskaidefoben is de naam voor mensen die bang zijn voor vrijdag de dertiende.

Het ontstaan van vrijdag de dertiende: Christus zou op een vrijdag zijn gekruisigd. Daarbij zouden 13 aanwezigen zijn geweest. Het getal 12 is magisch dus moet 13 wel een ongeluksgetal zijn.

De werkelijke reden waarom het soms toch fout gaat op vrijdag de dertiende?
Waarschijnlijk een verminderd concentratievermogen

Dus opgelet vandaag!