Dark Mode On / Off

Belang van Fietshelmen in de Schijnwerpers tijdens Derde Nationale Fietshelmdag

Belang van Fietshelmen in de Schijnwerpers tijdens Derde Nationale Fietshelmdag

Op woensdag 10 april 2024 wordt de derde editie van de Nationale Fietshelmdag gehouden, een dag die tot doel heeft om de cruciale rol van fietshelmen in de bescherming tegen hoofdletsel bij fietsongevallen onder de aandacht te brengen. Deze dag richt zich op zowel jong als oud, met als extra doel het hoger op de politieke agenda te krijgen. Dit initiatief is van groot belang, gezien het feit dat in 2023 maar liefst 63 procent van alle verkeersslachtoffers die op de Spoedeisende Hulp werden behandeld, fietsers betroffen.

Fietsen is een populaire en gezonde activiteit in Nederland. Het bevordert zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Echter, het brengt ook risico’s met zich mee. Het afgelopen jaar zijn 76.400 fietsers behandeld op de Spoedeisende Hulp als gevolg van verkeersongevallen. Meer dan 40 procent van deze slachtoffers was ouder dan 55 jaar, en 12 procent was tussen de 12 en 17 jaar oud. In 70 procent van de gevallen betrof het eenzijdige ongevallen, waarbij bijna tweederde van alle fietsongevallen ernstig letsel veroorzaakte. Verder leidde in één op de zes gevallen een fietsongeval tot hersenletsel, waarbij bij 55-plussers dit zelfs in één op de vijf gevallen voorkwam.

Martijntje Bakker, directeur van kenniscentrum VeiligheidNL, benadrukt dat ondanks een daling in letsel als gevolg van fietsongevallen in 2023 ten opzichte van het voorgaande jaar, de ernst en omvang van het probleem onmiskenbaar blijven. De trend van de afgelopen tien jaar laat zelfs een sterke stijging van 27 procent zien. Het dragen van een fietshelm kan de kans op hoofd- en hersenletsel respectievelijk met 62 en 36 procent verminderen, waardoor het gebruik ervan eigenlijk vanzelfsprekend is om jezelf eenvoudig en effectief te beschermen.

Het belang van het verminderen van hoofd- en hersenletsel als gevolg van fietsongevallen en het bevorderen van het gebruik van fietshelmen wordt steeds meer erkend in de maatschappij. Naast de al betrokken organisaties zoals Artsen voor Veilig Fietsen, Hersenstichting en VeiligheidNL, sluiten dit jaar ook BOVAG, RAI Vereniging en het Verbond van Verzekeraars zich aan bij dit initiatief. Bovendien organiseert Vlaanderen dit jaar haar eerste Fietshelmdag, waarmee de beweging zich uitbreidt buiten de Nederlandse grenzen.

De Nationale Fietshelmdag wordt gekenmerkt door activiteiten in het hele land, gericht op het bewust maken van fietsers over het belang van fietsveiligheid. De betrokken organisaties streven ernaar om tegen 2030 het aantal hoofd- en hersenletsels als gevolg van fietsongevallen met 20 procent te verminderen.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen