Dark Mode On / Off

Bloeddrukmeters vaak niet in orde

Bloeddrukmeter | Thuismetingen kloppen vaak niet

Bloeddrukmeter | Thuismetingen kloppen vaak niet

Bloeddrukmeters die thuis gebruikt worden deugen vaak niet, is gebleken uit onderzoek. Patiënten doen er goed aan vooraf te controleren of het apparaat voldoet aan de medische eisen. Met een goedgekeurd apparaat levert het thuismeten zelfs betere resultaten op dan bij de arts.

Het  is jammer, stellen de onderzoekers, dat de thuismetingen vaak niet kloppen, want het thuis meten van de bloeddruk voorspelt het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten beter dan bij de arts of in de kliniek.

Volgens de onderzoekers is wantrouwen tegenover de klassieke bloeddrukmeting tijdens het spreekuur bij de arts wel gerechtvaardigd. Omdat de bloeddruk de hele dag varieert, is het moeilijk op basis van de resultaten van 1 meting conclusies te trekken.

Bovendien lijdt 15% tot 20% van de patiënten aan ‘wittejassenstress’, waardoor de meting bij de arts als gevolg van de hogere bloeddruk een vertekend beeld geeft.