Dark Mode On / Off

Controle door Belastingdienst

dubbele belastingheffing als je in buitenland woont.

Belastingdienst | Steekproefsgewijs wordt indien nodig, een controle uitgevoerd.

De Belastingdienst kan ook bij particulieren steekproefsgewijs of wanneer men daartoe aanleiding ziet, een controle uitvoeren of een boekenonderzoek doen. Particulieren moeten vijf jaar lang alle facturen die met de aangiften te maken hebben, bewaren.

Ook bonnetjes en bankafschriften waaruit duidelijk wordt dat een tweede of verhoogde hypotheek aangewend is voor onderhoud of verbetering van de woning. Huiseigenaren moeten tot op de laatste eurocent kunnen laten zien wat er met het geleende geld is gebeurt.

Kan dat niet dan kan over de jaren waarin rente toch in aftrek is gebracht, een navorderingsaanslag komen met rente en boete.

Aanbevolen artikelen