Dark Mode On / Off

Duidelijk pensioen

Vergeet uw pensioen niet!

Vergeet uw pensioen niet! Loop in gedachten uw loopbaan nog eens door.

De website, www.duidelijkpensioen.nl is een initiatief van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de koepelorganisatie van de bedrijfstakpensioenfondsen. De VB wil met deze pagina het pensioenbewustzijn en de pensioenkennis van het Nederlands publiek vergroten.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) is opgericht op 22 april 1985. Namens de 86 leden behartigt de VB de pensioenbelangen van circa 4,6 miljoen deelnemers in bedrijfstakpensioenregelingen, ruim 1 miljoen gepensioneerden en 6 miljoen slapers. Nagenoeg alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn bij de VB aangesloten.

De leden van de VB vertegenwoordigen samen meer dan 75% van het aantal deelnemers in collectieve pensioenregelingen. Het gezamenlijk belegd vermogen van de ledenfondsen bedraagt ruim 300 miljard euro.

Vergeet uw pensioen niet! Loop in gedachten uw loopbaan nog eens door. Heeft u bij al uw oude werkgevers pensioenpremie afgedragen en krijgt u nu van al die verschillende pensioenfondsen uw geld?

Aanbevolen artikelen