COPD | Meer longaanvallen in winterperiode

COPD | Meer longaanvallen in winter

Uit een nieuw onderzoek naar COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) blijkt dat tijdens een koudere periode een toename is van het aantal longaanvallen. Het risico op overlijden neemt hierdoor ook toe.

Ons land telt 340.000 COPD-patiënten die in de winterperiode te maken kunnen krijgen met ernstige longontsteking, veroorzaakt door virussen en bacteriën. Deze kunnen leiden tot een infectie in de longen. Benauwdheid en een zeer ernstige vermoeidheid zijn het gevolg.

De komende jaren worden in ons land meer patiënten met COPD verwacht als gevolg van de vergrijzing. Ook het feit dat de afgelopen decennia meer vrouwen zijn gaan roken, speelt in deze een grote rol.

Bron: De Telegraaf