Dark Mode On / Off

Erfenis | Steeds vaker moet er geld bij

de hoogte van je salaris in buitenland

De dalende huizenprijzen hebben in steeds meer gevallen grote nadelige gevolgen voor erfgenamen. Wie een erfenis aanvaardt en denkt dat hij de zaken goed kan afwikkelen, en hier mogelijk nog iets aan over houdt, komt vaak bedrogen uit. Het zonder meer aanvaarden van een erfenis blijkt dan ook een risico met zich mee te brengen. Zeker als het gaat om de afwikkeling van een eigen woning waar nog een een hypotheek op rust.

Hypotheken zijn in het verleden vaak afgesloten  voor een bedrag dat veel hoger ligt dan de waarde van de woning. Nu de huizenprijzen fors in waarde zijn gedaald, is het nog maar de vraag of erfgenamen voldoende geld overhouden om de hypotheek af te lossen. En, dan moet ook de woning nog eerst verkocht worden. Wanneer dit niet lukt blijft de hypotheek verder doorlopen en stapelt de schuld zich verder op.

Erfgenamen doen er dan ook verstandig aan om een erfenis niet ‘zuiver’ te aanvaarden. In dit geval worden zij ook verantwoordelijk gehouden voor een eventueel ontstane restschuld. Een goed alternatief is om een erfenis ‘beneficiair’ te aanvaarden. In dit geval zal de notaris zorgdragen voor de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenamen zijn op deze wijze niet verantwoordelijk voor een ontstane schuld.

Inboedel

De inboedel uit een nalatenschap mag na een overlijden niet gelijk uit de woning worden gehaald. Doen erfgenamen dit wel dan wordt dit door de schuldeisers uitgelegd als een ‘zuivere’ aanvaarding van de nalatenschap. Neem in alle gevallen, wanneer er sprake is van een erfenis, eerst kontakt op met een notaris. Zorgvuldig handelen, blijkt op zo’n moment het allerbeste. Natuurlijk is het ook mogelijk om een erfenis in zijn geheel te verwerpen.

Bron: Tubantia

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.