Dark Mode On / Off

Fondue- of gourmetten, opgepast met brandspiritus

bijvullen fonduestel

Fondue- of gourmetstel, opgepast met bijvullen.

Het fondue- of gourmetstel zal weer in veel huishoudens op de gedekte kersttafel verschijnen. Om deze te laten branden wordt vaak brandalcohol of brandspiritus gebruikt. Bedenk hierbij wel dat dit giftige en zeer brandbare vloeistoffen zijn. Mocht je in het bezit zijn van een brandpasta of –gel dan is het veiliger om dat te gebruiken. Wanneer je spiritus gaat gebruiken vul dan nooit de brander bij terwijl deze nog brandt. Zorg dat de brander goed is afgekoeld en vul deze bij op een plek waar er geen ongelukken kunnen ontstaan. Dus nooit aan de tafel bijvullen.

Vaak is het met spiritus niet goed te zien of de vlam wel is gedoofd en brandt deze nog terwijl je denkt dat de vlam is gedoofd. Houd de afsluitdekseltjes voor de branders bij de hand. Zet een fonduestel niet rechtstreeks op de tafel maar plaats deze op een onbrandbare liefst metalen onderblad.

Veel fonduestellen zijn tegenwoordig elektrisch. Zie erop toe dat deze dicht in de buurt van een stopcontact staat en dat niemand over het snoer kan struikelen. De hete olie in een fonduestel kan tot ernstige ongelukken leiden.

Bron: Gezondheid.be

Aanbevolen artikelen