Dark Mode On / Off

Gevraagd: Wintermuggen, levend of dood

Wintermuggen, levend of dood

Universiteit Wageningen vraagt Nederlanders om steekmuggen op te sturen

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit vragen onze medewerking. Men roept iedereen op die steekmuggen aantreft om deze opm te sturen. Dat mag zelfs nog wanneer je de muggen hebt platgeslagen. De zogenaamde wintermuggen blijven, in tegenstelling tot de gewone mug, actief in de wintermaanden. De wetenschappers willen onderzoeken of de wintermug een tweelingzusje is van de Nederlandse huissteekmug en of deze risico’s met zich meebrengt.

Mug kan West-Nijlvirus overbrengen
Hoewel er in Nederland nog geen meldingen zijn binnen gekomen van het West-Nijlvirus, komt de ziekte al wel voor in Hongarije, Italië en Griekenland. De muggen zouden de ziekte overbrengen.

Dode steekmuggen
Dode steekmuggen mogen ook worden opgestuurd maar dan wel zo vlug mogelijk na het doodgaan. De muggen moeten binnen drie dagen in het laboratorium worden onderzocht. Na deze termijn is geen onderzoek meer mogelijk.

Wie een dode mug opstuurt krijgt van de universiteit een code waarmee men later kan opzoeken om wat voor soort mug het ging.