Dark Mode On / Off

“Glaucoompatiënten hebben levenslang”

sluipende oogziekte glaucoom

Twee tot drie keer per dag je ogen druppelen, de rest van je leven. Want als je het niet doet, gaat je zicht verder achteruit en kun je zelfs blind worden. Voor ruim 100.000 Nederlanders is dit de dagelijkse realiteit. Zij lijden aan de sluipende oogziekte glaucoom. Professor Carroll Webers, hoogleraar Oogheelkunde aan de Universiteit van Maastricht, weet alles van de impact van glaucoom op patiënten en hun omgeving. Hij vertelt erover tijdens de Nationale Glaucoomdag op zaterdag 21 april in de Haagse Hogeschool.

Professor Webers is één van Nederlands meest vooraanstaande experts op het gebied van glaucoom. Naast jarenlang wetenschappelijk onderzoek deed hij als oogarts en oogchirurg een schat aan praktijkervaring op in het behandelen van glaucoompatiënten. “Er zijn twee redenen waarom aandacht voor glaucoom belangrijk is”, stelt hij. “Ten eerste wordt glaucoom bij veel mensen pas in een te laat stadium ontdekt, door het sluipende karakter van deze oogaandoening.” Naast de ongeveer 100.000 Nederlandse glaucoompatiënten die zich bewust zijn van hun aandoening, zijn er nog eens 100.000 mensen die (nog) niet weten dat ze glaucoom hebben. Ten tweede is er het chronische karakter van glaucoom. “Glaucoompatiënten hebben als het ware levenslang”, aldus Prof. Webers. “Dat vergt veel van de behandelend arts, maar nog meer van de patiënt en diens omgeving.”

Aandacht voor patiënt en omgeving

De tweejaarlijkse Glaucoomdag is een initiatief van de Glaucoomvereniging. Met dit evenement wil de vereniging aandacht vragen voor de oogziekte glaucoom. De aandacht gaat niet alleen uit naar de gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens familie, vrienden, werkgever enzovoort. Daarnaast biedt de Glaucoomdag patiënten en andere betrokkenen een platform om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Over de Glaucoomvereniging

De Glaucoomvereniging zet zich sinds 1988 in voor alle (potentiële) glaucoompatiënten in Nederland. De vereniging wil algemene bekendheid geven aan de ziekte glaucoom, vroegtijdige opsporing stimuleren en wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van glaucoompatiënten en biedt ze via diverse kanalen hulp en informatie.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen