Dark Mode On / Off

Groesbeek

De gemeente Groesbeek is een van de mooiste gemeenten in de regio Nijmegen.
Bossen, heuvels en natuurgebieden karakteriseren de omgeving en maken Groesbeek tot een prima verblijfplaats met interessante bezienswaardigheden. Het gevarieerde landschap, waarin zich ook nog een natuurreservaat bevindt, oefent een grote aantrekkingskracht uit op natuurliefhebbers en mensen, die van rust willen genieten.

De gemeente kent een uitgebreid verenigingsleven en beschikt over diverse culturele, historische en recreatieve attracties. Voor cultuur kunt u terecht in het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, het Afrikamuseum in Berg en Dal, en het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek

Historisch reliëf biedt de kerk uit de 15e eeuw van de Hervormde Gemeente Groesbeek en de Korenbeltmolen uit 1857 (de “Zuidmolen”), die nog steeds koren maalt én energie opwekt.

Keulen van Gelderland

De optocht in het Keulen van Gelderland trekt ieder jaar veel belangstelling. De dynamiek van de gemeente Groesbeek komt goed tot uitdrukking in evenementen zoals de druk bezochte jaarlijkse kermis, de jaarmarkt, het carnaval, de (derde dag van) de Wandelvierdaagse en diverse braderieën.

Het Groesbeekse landschap met zijn fraaie heuvels en dalen, heeft zijn ontstaan te danken aan een wal die in de voorlaatste ijstijd (het Saalien = ongeveer 200.000 jaar geleden) door gletsjerijs werd opgestuwd. Ondanks de na die tijd opgetreden erosie en afvlakking heeft de stuwwal hier en daar nog een hoogte van meer dan 90 meter boven NAP. Het laagste punt in Groesbeek ligt op ruim 13 meter boven NAP.

De naam Groesbeek (Groes = weiland) verwijst ongetwijfeld naar de beek die zijn oorsprong heeft nabij de N.H. Kerk en die in oostelijke richting stroomt. Deze beek is overigens in de loop der tijden in verregaande mate beduikerd en gekanaliseerd en daardoor in zeer beperkte mate als beek herkenbaar. Er zijn plannen deze beek weer in oude glorie te herstellen.

Prehistorische vondsten

Vondsten uit de prehistorie en de Romeinse tijd duiden erop dat er al lang in dit gebied gewoond en gewerkt werd. Vermeldenswaard zijn de opgegraven Romeinse potten-, steen- en pannenbakkerijen bij De Holdeurn in Berg en Dal.

De villa ’Gronspech’ en latere Heerlijkheid Groesbeek zijn vanaf 1040 tot 1699 in het bezit van het geslacht van de Heren van Groesbeek. In 1990 werden aan de Hoflaan de restanten van het kasteel (uit 1375-1425) van deze edellieden opgegraven en werden ook overblijfselen van de eerste vestiging blootgelegd. Dorpskernen

Het dorp Groesbeek is – als belangrijkste nederzetting en als kern van de Heerlijkheid – vanuit de locaties aan Hoflaan en Kerkstraat (hof en kerk) via ontginningen ontstaan. Deze ontginningen vonden tot het begin van de twintigste eeuw plaats.

Toeristische trekpleister Berg en Dal

In de eerste helft van de negentiende eeuw deden grootgrondbezitters hun intrede en ontstonden -eveneens door ontginningen- de kernen Breedeweg en De Horst.
De kern Berg en Dal, die grotendeels tot de gemeente Groesbeek behoort, dankt zijn naam aan een oude herberg, die omstreeks 1750 aan de Kleefse Baan stond in de richting van Wyler. Berg en Dal werd eind 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw landelijk bekend als toeristisch trekpleister, vooral vanwege een stroomtram en later de elektrische tram, die het dorp aandeden.

Het kerkdorp Heilig Landstichting is ontstaan uit de buurtschappen De Ploeg en ’t Heilig Land, die eigenlijk pas eind dertiger jaren als gevolg van het uitbreidingsplan uit 1936 met elkaar versmolten raakten. De stichtingsakte voor Heilig Landstichting is in 1911 opgemaakt en vormde de aanzet van het huidige Bijbels Openluchtmuseum, dat u in staat stelt een reis te maken door de wereld van het nabije oosten van 2000 jaar geleden. Pas na de tweede wereldoorlog kreeg de woonkern Heilig Landstichting geleidelijk de huidige vorm en omvang.

Bezienswaardigheden:

Museumpark Orientalis
Een spannende en inspirerende reis door het Midden-Oosten!
Het natuurrijke Museumpark Orientalis met zijn huizen en interieurs, straten en dorpen in oosterse stijl biedt een frisse kijk op de drie religies die bepalend zijn geweest voor het moderne Europa: jodendom, christendom en islam.

Museumpark Orientalis wil meer zijn dan een museum: het wil uitgroeien tot een plaats waar mensen met verschillende culturen en levensbeschouwingen elkaar kunnen ontmoeten. Zo wil het museum bijdragen aan een samenleving waarin vriendschap en respect de plaats innemen van angst en vooroordeel.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Beleef de vrijheid !
Op één van de mooiste plekken van Nederland is het verleden tot leven gebracht in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 10 kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. In het museum maakt u de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog mee, ervaart u de bezettingstijd, viert u de bevrijding en ziet u de wederopbouw van Nederland en Europa.

Ikonen Atelier
Museum, atelier en galerie met geschilderde en geborduurde ikonen.
Mevrouw Zegers-Koenders.

Museum De Engelbewaarder
Over de periode van het Rijke Roomsche Leven.
De Engelbewaarder is een klein particulier museum dat uitsluitend na telefonische afspraak te bezichtigen is.

Canadese Begraafplaats
Aan de Zevenheuvelenweg ligt de Canadese begraafplaats. In deze omgeving werd tijdens de Bevrijdingsdagen in september 1944 zware strijd geleverd. Op de begraafplaats zijn meer dan 2600 Canadese soldaten begraven. Het kerkhof werd in 1947 door koningin Wilhelmina geopend. Het kerkhof maakt deel uit van de Gemenebest oorlogsgraven en is Canadees bezit. Nog steeds wordt het kerkhof regelmatig bezocht door Canadese gasten om eer te bewijzen aan gesneuvelde familieleden, medestrijders en landgenoten.

De oude spoorlijn tussen Groesbeek en het Duitse Kleef wordt nieuw leven ingeblazen. Over het bestaande spoor zullen fietslorries voor tien tot twaalf personen gaan rijden. De oude spoorlijn wordt een toeristische attractie en vormt straks een verbinding tussen musea en natuurgebieden aan weerszijden van de grens.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.