Dark Mode On / Off

Hartstilstand | 6 minuten campagne van start

Hartstilstand | Weet wat je moet doen in de eerste minuten.

Hartstilstand | Weet wat je moet doen in de eerste minuten.

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand. Het overgrote deel van de mensen die getroffen wordt door een hartstilstand, bevindt zich in en rond het huis.

Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Dat zijn schrikbarende cijfers. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is van levensbelang. Maar diezelfde omstanders moeten wel weten dat de eerste 6 minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn én moeten weten wat er dan moet gebeuren.

Bron:  Hartstichting