Dark Mode On / Off

Help de bijenvolken de winter door

help de bijen

Te koop: zakjes bij-vriendelijk bloemenzaad

Net als overal ter wereld hebben ook in Nederland de bijenvolken het steeds moeilijker. Voor de bestuiving van bloemen en gewassen zijn bijen onmisbaar en daarom start de Stichting Natuur en Milieu een aktie middels verspreiding  van 40.000 zakjes bij-vriendelijk bloemenzaad. Het zaad kan worden uitgestrooid in de tuin en op deze manier kunnen bijen een wintervoorraad aanleggen, zodat ze meer kans hebben om de winter te overleven.

Als gevolg van landbouwgif, parasieten en ziekten en het steeds minder voorkomen van sommige plantensoorten sterft in ons land één op de vijf bijenvolken. De zakjes zijn ook te bestellen op de website www.natuurenmilieu.nl/bijen

Aanbevolen artikelen