Dark Mode On / Off

Het Kloosterpad van 1453

Berlagewandeling

Kloosterpad verbindt de drie kloosters

In de middeleeuwen waren er in het destijds dunbevolkte Friesland en Groningen een opmerkelijk groot aantal kloosters gevestigd. De kloosterlingen hielden zich in die tijd bezig met zowel geestelijke als wereldse zaken als landbouw, verveningen en bedijkingen. Mede door die wereldse activiteiten, maar ook om (handels)reizigers een veilige reis te garanderen, werd door de kloosters Klaarkamp (bij Dokkum), het Berghklooster (Bergum) en het ’Onser Lyewe Vrouwenconvent’ (bij Drachten) een handelsroute op te zetten, in stand te houden en de beveiliging te garanderen.

In 1453 werd daarom het Kloosterpad, dat de drie kloosters onderling verbond, geïntroduceerd.

Heden ten dage nog is dit historische pad grotendeels intact en in de huidige infrastructuur moeiteloos terug te vinden.Sinds een paar jaar is de route op initiatief van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tytsjerkstradiel en Smallingerland in ere hersteld. Er is uitgebreide documentatie incl. bezienswaardigheden over de 42 km lange fiets/wandeltocht beschikbaar.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen