Dark Mode On / Off

Lui oog ook bij volwassene te genezen

Lui oog bij volwassenen is ook iets aan te doen

Lui oog bij volwassenen is ook iets aan te doen

Vaak wordt beweerd dat een lui oog alleen op jonge leeftijd kan worden verholpen.
Uit een onderzoek met volwassen ratten is echter gebleken dat het mogelijk is ook op latere leeftijd een lui oog te verhelpen.

Ratten met een lui oog werd het zien met het goede oog tijdelijke onmogelijk gemaakt. Vervolgens werden ze in een kooi gezet waar voor deze ratten veel te zien en beleven viel.

Omdat er een overdaad aan visuele prikkels was leidde dat ertoe dat de hersenen weer gebruik gingen maken van de signalen van het luie oog.