Dark Mode On / Off

Meer ongelukken tijdens regen

Regen doet kans op ongeval sterk toenemen.

Regen doet kans op ongeval sterk toenemen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed onderzoek naar de invloed van het weer op de verkeersveiligheid. Tijdens regen blijkt de kans op een ongeval twee keer zo groot als bij mooi weer. Op de snelweg stijgt de kans op een ongeval zelfs met 35 tot maar liefst 182 procent. De meeste dodelijke slachtoffers die er vallen zijn automobilisten omdat  er bij slecht weer minder fietsers en voetgangers deelnemen aan het verkeer.

’s Zomers zorgt met name de schittering van de zon op het wegdek na een korte regenbui voor ongevallen. Wegbeheerders stellen juist dat de kans op een ongeval tijdens regen, de laatste tien jaar is gedaald vanwege het aanbrengen van meer zoab. Dit soort asfalt voert het regenwater beter af waardoor de kans op aquaplanning aanzienlijk vermindert.

De SWOV denkt juist dat automobilisten die rijden op zoab zich veiliger voelen en daardoor minder snel hun rijgedrag aanpassen aan slecht weer.