Dark Mode On / Off

Onderzoek fietsongevallen 50-plussers

Fietser| Meer kans op ongeval

Groot aantal fietsongevallen onder 50-plussers worden onderzocht.

Naar aanleiding van het grote aantal fietsongevallen waarbij 50-plussers zijn betrokken, gaat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een onderzoek instellen.

Een onderzoeksteam bestaande uit ingenieurs, psychologen en voertuigspecialisten gaan in de politieregio’s Haaglanden en Hollands Midden een uitgebreide analyse uitvoeren naar alle dergelijke ongevallen.

Om effectieve maatregelen te kunnen treffen wil men eerst weten hoe de ongevallen tot stand zijn gekomen en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Ook het opgelopen letsel wordt in kaart gebracht. Eind 2013 verwacht men de resultaten bekend te kunnen maken.

Bron: AD

Aanbevolen artikelen