Dark Mode On / Off

Pesten onder ouderen groot probleem

Pesten onder ouderen leidt tot meer eenzaamheid

Je zou het misschien niet zo snel bedenken. Maar pesten is niet iets wat zich vooral onder de jeugd voordoet. Uit onderzoek van het Ouderenfonds en de Radboud Universiteit Nijmegen, blijkt dat pesten onder ouderen een groot probleem schijnt te zijn. In 2011 kwam het Ouderenfonds met het zogenoemde Pestprotocol waarop ouderen en zorgverleners massaal hun bevindingen kwijt konden.

Pesten onder ouderen heeft grote (psychische) gevolgen. Ouderen die gepest worden voelen zich eenzaam en uitgesloten van sociale contacten.

Hoe pest men elkaar

Het blijkt dat pesten onder alle leeftijden voorkomt. Ouderen die met een rollator lopen kunnen elkaar dwarszitten door moedwillig elkaar in de wielen te rijden. Een ander gegeven voorbeeld is dat een oudere zijn tas op een stoel zet zodat deze niet door de ander kan worden gebruikt. Ook een vorm van pesterij is om een oudere uit te sluiten van kaartspelletjes, bingo of andere activiteiten. Vooral in zorgcentra komt pesten veelvuldig voor. Het Ouderenfonds wil dan ook graag in gesprek met zorgveleners die signalen waarnemen van pestgedrag onder ouderen. Op de website www.ouderenfonds kan men zich aanmelden op het platform en zijn bevindingen kenbaar maken.

Ouderen die zelf het slachtoffer zijn van pestgedrag worden aangeraden om daar niet mee te blijven rondlopen. Men kan bellen naar de Ouderentelefoon: 0900 – 60 80 100 om hun verhaal te vertellen.

Aanbevolen artikelen