Dark Mode On / Off

Schenken met de warme hand

https://www.50plusplein.nl/Financieel

Vaak wordt er binnen de familie niet gesproken over geld en erfenis.

Toch kan met een goed financieel plan worden voorkomen dat de fiscus een groot deel van het geld krijgt. Schenken met de ‘warme hand’ (voor je overlijden) is vaak veel gunstiger dan met de ‘koude hand’ (na je overlijden). Maar ook voor het schenken met de ‘warme hand’ zijn er echter grenzen.

Elk jaar mag een bedrag vrij van schenkbelasting worden geschonken. Dit kan bijvoorbeeld aan kinderen of pleegkinderen, maar ook aan derden. In het laatste geval is het vrijgestelde bedrag per jaar wel lager. Daarnaast gelden er voor kinderen nog enkele verhoogde vrijstellingen, waarvoor wel bepaalde voorwaarden gelden (bijvoorbeeld t.b.v. studie of financiering eigen woning).