Dark Mode On / Off

Wat zeg je tegen een zieke (en wat niet?)

Bij mensen met een ernstige of chronische ziekte speelt de ziekte een centrale rol in hun leven

Bij mensen met een ernstige of chronische ziekte speelt de ziekte een centrale rol in hun leven. Voor mensen in hun omgeving is het soms moeilijk zich een houding te geven.

Soms maakt een zieke grove grappen over de situatie of heeft er helemaal tabak van. Dat wil nog niet zeggen dat de zieke er geen aandacht voor wil.

Het is normaal dat we mensen in nood willen helpen. Soms wil een zieke echter alleen maar met rust worden gelaten, respecteer dat.

Pas op met wat je zegt, “wat ben je dik geworden” meestal door medicijnen of gebrek aan beweging is geen handige opmerking. Prijs juist dat wat wel goed gaat.

Vaak wordt geprobeerd een zieke gerust te stellen, woorden als “het komt wel goed”.

De zieke kan zich hierdoor monddood gemaakt voelen, alsof die aan het zeuren is.

Een dooddoener als “daar heb ik ook zo’n last van” uit de mond van een gezond persoon, is als een miskenning van het probleem van de zieke.

Aanbevolen artikelen