Dark Mode On / Off

Wat zeg je tegen een zieke (en wat niet?)

Bij mensen met een ernstige of chronische ziekte speelt de ziekte een centrale rol in hun leven

Bij mensen met een ernstige of chronische ziekte speelt de ziekte een centrale rol in hun leven. Voor mensen in hun omgeving is het soms moeilijk zich een houding te geven.

Soms maakt een zieke grove grappen over de situatie of heeft er helemaal tabak van. Dat wil nog niet zeggen dat de zieke er geen aandacht voor wil.

Het is normaal dat we mensen in nood willen helpen. Soms wil een zieke echter alleen maar met rust worden gelaten, respecteer dat.

Pas op met wat je zegt, “wat ben je dik geworden” meestal door medicijnen of gebrek aan beweging is geen handige opmerking. Prijs juist dat wat wel goed gaat.

Vaak wordt geprobeerd een zieke gerust te stellen, woorden als “het komt wel goed”.

De zieke kan zich hierdoor monddood gemaakt voelen, alsof die aan het zeuren is.

Een dooddoener als “daar heb ik ook zo’n last van” uit de mond van een gezond persoon, is als een miskenning van het probleem van de zieke.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.