Dark Mode On / Off

IOAW | Uitkering oudere werklozen

IOAW staat voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Deze wet is bedoeld voor 50-plussers en lijkt veel op de oude Wet Werk en Bijstand (WWB), die is opgegaan in de Participatiewet. De IAOW is redelijk soepel zijn als het gaat om inkomsten en vermogen. Bepaalde inkomsten worden niet meegeteld en je vermogen wordt vrijgelaten. Je hoeft dus niet je eigen huis ‘op te eten’. 50-plussers kunnen overigens een scholingsvoucher a max. 1000 euro aanvragen bij UWV

De IOAW wordt uitgekeerd door de gemeenten, de aanvraag verloopt echter via het UWV. Bij hen dien je jouw aanvraag in. Zij versturen deze naar de gemeente en de gemeente bepaalt vervolgens of je recht hebt op IOAW.

Bij een IOAW-uitkering wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van je partner. Het voordeel is dat je partner ook recht heeft op een deel van de IOAW-uitkering. Het nadeel is dat de verplichtingen uit de IOAW ook voor je partner gelden.

Wanneer heb je recht op een IOAW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als:

•        Je tussen je 50e en je 60e jaar werkloos bent geworden en daardoor recht hebt gehad op een zogeheten loongerelateerde WW-uitkering. De duur van deze uitkering dient minimaal drie maanden te zijn geweest. Zodra je recht op WW is afgelopen, maak je aanspraak op een IOAW-uitkering.

•        Je op of na je 50e jaar deels arbeidsongeschikt bent geworden, hierdoor recht op een loongerelateerde WGA-uitkering hebt gehad, maar vervolgens voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard bij een herkeuring.

•        Je partner bent van een persoon die in een van de hierboven beschreven categorieën valt.

Wanneer heb je geen recht op een IOAW-uitkering?

Je kan geen aanspraak maken op een IOAW-uitkering als:

•        Je in het buitenland woont of in het buitenland verblijft.

•        Je onbetaald verlof hebt.

•        Je geen geldige verblijfstatus in Nederland hebt.

•        Je in de gevangenis verblijft.

Uitzonderingen verblijf in het buitenland

Als je een IOAW-uitkering ontvangt, heb je recht op maximaal vier weken vakantie in het buitenland. Als je zonder toestemming langer wegblijft, wordt je uitkering stopgezet. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo mag je bijvoorbeeld maximaal 13 weken op vakantie als jij en je eventuele partner allebei volledig zijn ontheven van alle arbeidsverplichtingen. Ook mag je langer in het buitenland verblijven als je werk zoekt in een ander EU of EER-land. In dat geval krijg je drie maanden de tijd om op zoek te gaan naar werk.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen