Dark Mode On / Off
Showing: 109 RESULTS
huishoudboekje is favoriet

Offline huishoudboekje favoriet om veiligheid

Huishoudboekje geeft goed zicht op inkomsten- en uitgaven. Vernieuwde Nibud Cashflow Manager biedt veilig alternatief voor online huishoudboekjes  Nibud Cashflow Manager-gebruikers managen hun financiën het liefst op de eigen computer. Ruim 90 procent van de gebruikers geeft aan de downloadbare software om die reden te verkiezen boven een online huishoudboekje. Driekwart van de gebruikers vindt […]

Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

Ik krijg een huisbezoek, wat nu…..

Ik krijg een huisbezoek, wat nu….. Alleen- of samenwonend met aow-uitkering | SVB mag huisbezoek uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag middels huisbezoeken controleren of een alleenstaande AOW’er niet samenwoont. Dit huisbezoek is alleen toegestaan als de AOW’er in kwestie toestemming heeft gegeven voor het betreden van de woning. De toestemming moet vrijwillig zijn gegeven […]

gevolgen voor de AOW bij samenwonen

Zijn er gevolgen voor de AOW bij samenwonen

AOW-uitkering wordt flink gekort bij samenwonen. Alleenstaande ouderen met een AOW-uitkering die een (nieuwe) partner zijn tegengekomen moeten voor zij gaan samenwonen, zich goed informeren of hun uitkering niet in gevaar komt. Woont u samen en draagt u zorg voor iemand dan is dit een verzorgingsrelatie en krijgt u gehuwdenpensioen. Ongehuwdenpensioen krijgt u als u beide aan alle […]

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten | Belastingvrije vergoeding door werkgever is mogelijk. Hoewel verhuiskosten niet aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst, kan de werkgever er wel een belastingvrije vergoeding voor geven. De verhuizing moet dan wel in verband staan met de huidige of de nieuwe dienstbetrekking. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven van 12% van uw jaarloon met een […]